Conferinţele Mircea Vulcănescu la Clubul Ţăranului

March 24, 2011   /   byCitadinul  / Categories :  Evenimente


Muzeul Naţional al Ţăranului Român a demarat la mijlocul lunii ianuarie, la Clubul Ţăranului, seria de conferinţe „Mircea Vulcănescu” şi aşa cum era şi firesc prima întâlnire a purtat titlul, Mircea Vulcănescu, o evocare, i-a fost deficată, fiind susţinută de filozoful Mihai Şora.

Următoarea întâlnire va avea loc miercuri 30 martie 2011, de la ora 18, tot la Clubul Tăranului, iar Prof. Dr. Bogdan Murgescu va vorbi despre “Agricultura, lumea rurală şi problema decalajelor”. Intrarea va fi liberă.

În ciuda agriculturii din titlu, tema este cât se poate de socială, pentru că o parte a problemelor identitare şi culturale ale societăţii de astăzi sunt o urmare a genocidului cultural făcut de regimul comunist atunci când a mutat sate întregi în blocuri insalubre. Într-un fel acesta a fost şi puncutl de plecare al decalajelor care se tot adâncesc, între sat şi oraş.

Informaţiile despre seria de conferinţe Mircea Vulcănescu sunt accesibile la adresa www.muzeultaranuluiroman.ro.

Conferinţele „Mircea Vulcănescu” au menirea să constituie la MŢR un spaţiu al dialogului intelectual centrat pe teme ale ştiinţelor socio-umane, cu deosebire orientat spre tematica raportului între tradiţie şi modernitate în istoria şi devenirea culturii şi civilizaţiei româneşti a secolului XX şi a începutului de secol XXI. De asemenea, dialogul între cultură şi religie va fi privilegiat ca temă de reflecţie şi dezbatere.

Cultura română modernă s-a născut din apelul la modernitate şi s-a dezvoltat apoi în tensiunea polară dintre modernitate şi tradiţie. A fost această tensiune benefică, genuină, a dus la rezultate notabile, la o anumită identitate culturală sau nu? Mai este astăzi această tensiune reală, efectivă, mai există în cultura română un ferment al tradiţiei? Şi ce ar putea să însemne în contextul postmodernităţii, secularizant şi globalizant, apelul la tradiţie?

Vor fi abordate teme diverse de istoria culturii, a civilizaţiei, de istorie a constituirii disciplinelor socio-umane pe tărâm românesc, de istorie a instituţiilor culturale româneşti, teme ţinând de antropologie, etnologie, istoria religiilor, istoria ideilor. Se vor lansa întrebări şi se vor amorsa polemici, totul pentru a readuce la prezenţă cultura dialogului intelectual, dezbaterea de idei, polemica civilizată.

Punem acest ciclu de conferinţe sub numele şi semnul lui Mircea Vulcănescu pentru că el este figura emblematică a intelectualului român al secolului XX. Mircea Vulcănescu reprezintă la superlativ tipul intelectualului angajat şi implicat în viaţa cetăţii şi a poporului său, reprezintă de asemenea la superlativ tipul creştinului jertfelnic în luptă cu demonia veacului. Credem că Mircea Vulcănescu este omul exemplar al culturii române a veacului XX, alţii au opere mai închegate, opere încheiate, în schimb, el lasă moştenire această gândire mereu vie, fragmentară, centrată pe problemele cruciale, şi viaţa oferită ca jertfă aproapelui.

0 comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.