Laurence O’Bryan, despre romane thriller şi social media marketing

November 18, 2015   /   byCitadinul  / Categories :  Interviuri

Laurence O’Bryan nu crede în etichete. E în aceeaşi măsură specialist în social media şi marketing cât şi autor de romane thriller.

Laurence O’Bryan le dă întâlnire, în premieră cititorilor români, sâmbătă, 21 noiembrie, de ora 12.00, la standul editurii Tritonic din cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus.

Cu această ocazie va avea loc lansarea ediției în limba română a volumului “Social media sunt dinamită – cum să vinzi mai mult și să te faci remarcat folosind new media”, volum publicat în colecția Smart Books.

În cele ce urmează vă propun un scurt dialog cu autorul, o discuţie despre online, despre cărţi, despre social media… dar şi despre viitor.

 

1. Hello Mr. O’Bryan, how would you introduce yourself to the romanian public?
I am an Irish writer with three conspiracy thrillers published in 11 languages. The Istanbul Puzzle, about the secrets still buried in Istanbul, was the first. I have, since being published, developed an online book promotion business, because of my interest in technology. We have helped over 2,000 writers from around the world sell their books online. Writers need marketing help. We provide it at a low cost.

2. Please tell us a few things about the Puzzle Series and its… future?
The second novel in the series is The Jerusalem Puzzle. The third is The Manhattan Puzzle. They describe the conspiracies to destroy our freedoms and begin a new world war. I am working on the next novel  in the series, The Nuremberg Puzzle, which links the conspiracy back to the Second World War. Sean Ryan and Isabel Sharp, the two main characters, feature in each of the novels and fall in love. These are James Bond novels updated for the 21st century.

3. We would also love to have some insights about Social Media is Dyanmite.
I believe that social media will change the world. It’s already happening, whether we like it or not. Social Media is Dynamite will help people to take advantage of this new technology in business or as an artist.  Similar  changes, radio, the movies and TV provided opportunities. Social media will too. Don’t miss out. One of the most important aspects of this is how it empowers people with little money to sell their work online. Capitalism is changing. You don’t need a big investment to open a shop online. You just need knowledge. This book will teach you how to make the most of this opportunity.

4. What changed about social media in the last years, and which are the elements that will always be part of a social media strategy?
The biggest changes are the fact that it is now everywhere. Young people sit on buses with Facebook on their phones.  People sit in cafe’s and check Twitter.  YouTube provides free entertainment. It’s not a small part of life anymore. It’s a revolution.

The key parts that  have not changed are the need for good content and the importance of making real connections with people. The first provides an opportunity for people with imagination. The second helps us break down the barriers of urban living and the isolation of city culture.

5. In fact, how do you see the future of social media, as a marketing tool but also as a “coon sharing space”, a place where people, friends and strangers, gather to share emotion, information, pieces of life.
Social media has problems as well as opportunities. Crimes will be planned online. Criminals will organise online. But that is true for every new technology. The development of virtual reality, allowing us to put on a headset and visit a virtual classroom, a virtual bar or a virtual meeting room will emerge in the next ten years to change everything again.

6. You would say you’re rather an mystery & thriller author or a social media & marketing specialist?
I am both. We no longer have to be defined by one label.

7. Please tell us a few things about the booksgosocial.com project.
BooksGoSocial.com is a web site where we feature the first pages of authors’s books, so the public can get a taste of a book before buying it. I believe that we can tell quickly if a book appeals to us. The themes, love or death, religion or business are important, and we have books in many genres, but when we read the first few pages we can decide if we want to buy the book.

8. For the closing lines, what would your advice be for an social media professional apprentice, and for a young writer.
These are the best of times. These are the worst of times. Take the opportunity in front of you. Don’t look to the past. Look forward. Teach yourself the new skills and stay positive. We need your voice. We need your ideas. The future is waiting. This is not a magic wand. But it is dynamite. Slow acting dynamite which will change everything.

social media sunt dinamita

1. Hello Mr. O’Bryan, ce ar trebui să ştie publicul român despre dumneavoastră?
Sunt un scriitor irlandez cu trei thrilere conspirative publicate în 11 de limbi. Istanbul Puzzle, care vorbeşte despre secretele încă îngropate în Istanbul, a fost primul. Apoi, după ce am început să public, am dezvoltat o afacere de promovare online a cărţilor, asta şi ca urmare a interesul meu pentru tehnologie. Am ajutat peste 2.000 de scriitori din întreaga lume să îşi vândă carţile online. Scriitori au nevoie de ajutor în ceea ce priveşte marketingul. Noi îl oferim la un cost redus.

2. Vă rugăm să ne spuneți câteva lucruri despre seria The Puzzle și … viitorul ei?
Cel de-al doilea roman din serie este Ierusalim Puzzle. Al treilea este Manhattan Puzzle. Ele prezintă descriu conspirații care au scopul de a distruge libertățile noastre și de a începe un nou război mondial. Lucrez la următorul roman din serie The Nürnberg Puzzle, care leagă conspirațiile până la al doilea război mondial. Sean Ryan și Isabel Sharp, cele două personaje principale, apar în fiecare dintre romanele și se îndrăgostesc. Sunt genul de roman James Bond actualizat pentru secolul 21.

3. Am vrea de asemenea să aflăm câteva lucrurii şi despre Ne-ar place, de asemenea să aflăm câteva lucruri şi despre volumul Social Media este Dianmită (ce va fi lansat sâmbătă la târgul de carte Gaudeamus 2015).
Eu cred că social media va schimba lumea. Se întâmplă deja, fie că ne place sau nu. Social Media este Dynamită va ajuta oameni să profite de această nouă tehnologie în afaceri sau în calitate de artişti. Modificări similare, radio, filmele şi mai apoi televiziunea au oferit la vremea lor noi oportunități. Acum e rândul Social media. Nu ratați momentul. Unul dintre cele mai importante aspecte al acestui canal este modul în care dă “putere” unor oameni care nu dispun de finanţări să-și vândă munca online. Capitalismul se schimbă. Nu ai nevoie de o investiție mare pentru a deschide un magazin on-line. Ai nevoie doar de cunoștințe. Cartea vă va învăța cum să profitaţi la maximum de această oportunitate.

4. Ce sa schimbat în social media în ultimii ani, și care sunt elementele care vor fi întotdeauna de luat în calcul într-o strategie de social media?
Cea mai mare schimbăre e faptul că acum este peste tot. Tinerii stau pe facebook de pe telefon în autobuz. Oamenii stau la o cafea și îşi verifică Twitter. YouTube oferă divertisment gratuit. Nu mai este o mică parte a vieții noastre. E o revoluție.

Părțile cheie care nu s-au schimbat sunt nevoia de a avea un conținut bun și importanța creării unor legături reale cu oamenii. Primul aspect oferă o oportunitate persoanelor cu imaginație. Cel de-al doilea ne ajută să spargem barierele vieții urbane și a izolării pe care o resimţim în cultura citadină, oraşului.

5. De fapt, vedeţi viiitorul social media, atât ca instrument de marketing, dar și ca un “spațiu în care împărţim experienţe comune”, un loc unde oamenii, prieteni și străini, se reunesc pentru a împărtăși emoție, informații, întâmplări de viata.
Social media are şi aduce probleme dar și oportunități. Unele crime vor fi planificate on-line. Infractorii se vor organiza on-line. Dar acest lucru este adevărat pentru orice nouă tehnologie. Dezvoltarea realităţii virtuala, ceea ce ne permite să purtăm un set de căști și să vizităm o sală de clasă virtuală, un bar virtuală sau o sqlă virtuală de conferinţe vor deveni o realitate cotidiană care în următorii zece ani va schimba din nou totul.

6. Aţi spun că sunteţi mai degrabă un autor de romane mistery & thriller autor sau un specialist în social media & marketing ?
Sunt ambele. Nu mai trebuie să ne definim printr-o simplă etichetă.

7. Vă rugăm să spuneți-ne câteva lucruri despre proiectul booksgosocial.com.
BooksGoSocial, com este un site web unde publicăm primele pagini ale cărților unor autori, astfel încât publicul să îşi poată face o părere despre o carte inainte de a o cumpara. Cred că putem spune rapid dacă o carte ne spune ceva sau nu. Temele pe care le găzduim, dragostea sau moartea, religie sau de afaceri sunt importante, și avem cărți în multe genuri, dar doar după ce am citit primele pagini putem decide dacă vrem să cumpărăm sau nu cartea.

8. În încheiere, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru un tânăr care doreşte o carieră în social media, precum și pentru un tânăr scriitor.
Aceast e cea mai bună dintre epoci. Aceasta e cea mai rea ori dificilă epocă. Profită de oportunitatea pe care o ai în fața ta. Nu te uita spre trecut. Priveşte în viitor. Învață noi abilități și rămâi pozitiv. Avem nevoie de vocea ta. Avem nevoie de ideile tale. Viitorul este în așteptare. Nu este o baghetă magică. Dar este dinamită. Dinamită cu acțiune lentă, care va schimba totul.

0 comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.